ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS, eSHOP

1.1. A gballagi.com-ról történő vásárlás:

1.1.1 Elektronikus úton, a gballagi.com weboldalon keresztül lehet vásárolni. A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Üzenetben, a termék nevének, darabszámának megjelölésével, valamint a postázási cím megadásával.

1.1.2. eSHOPban, a kiválasztott termékre klikkelve a „kosárba” funkcióra kattintva lehet az egyes termékeket a kosárba betenni. A megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A vásárláshoz szükség van regisztrációra is. Szállítás 2-4 munkanapon belül várható. Eltérő szállítási határidő igényét kérjük megrendeléskor tüntesse fel a „Vásárlói Megjegyzés” rovatban.

1.2. Kézbesítési díjazás: Saját fuvareszközzel kiszállítás esetén (nagy tétel) egyeztetés szükséges.

 1. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

2.1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

2.2. A gballagi.com áruházban kizárólag új, bontatlan termékek kerülnek értékesítésre.

2.3. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

 1. MEGRENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

3.1. A gballagi.com áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

3.2. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a gballagi.com felelősséget nem vállal.

3.3. Termékek külföldi szállítása lehetséges. A szállítási költség ebben az esetben egyedileg kerül megállapításra.

3.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

3.5. A szállító cég általában 8-17 óra között kíséreli meg a csomag kézbesítését. Ha ilyenkor nem tartózkozik otthon, megadhat a számlázási címtől független szállítási címet is. Pl. munkahely, szomszéd, rokon, stb.

3.6. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

3.7. A futárköltség és utánvét díj automatikusan hozzáadódik az áru ellenértékéhez. A végösszeg tartalmazza az összes kapcsolódó költséget, a fuvardíjat is beleértve.

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

4.1. Elállási jog (visszavételi garancia)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.A rendeléstől való elállást a vásárlónak minél hamarabb jeleznie kell az eladó fél felé levélben vagy e-mail-ben.

Az elállás során:

– azt megelőzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, mielőtt a vásárló a vételárat visszakapta volna.
– A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.
– Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

4.2. Az alábbi esetekben Önt nem illeti meg az elállás joga:

– ha mi az Ön beleegyezésével a 14 munkanapos határidő letelte előtt megkezdtük a szolgáltatást;

– fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében.

4.3. A gballagi.com áruházban kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az áru sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a következő hivatalokhoz fordulhat az érdeke érvényesítéséért: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Békéltető Testületek, bíróság.

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1. A gballagi.com áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

5.2. A gballagi.com semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a gballagi.com Áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3. A gballagi.com nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a gballagi.com áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

5.5 Egyedül a vásárló felelős a gballagi.com áruházhoz való kapcsolódásáért és a gballagi.com áruházban való vásárlásért.

5.6. A gballagi.com nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

5.7. A gballagi.com szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a gballagi.com áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a már leadott és visszaigazolt rendelésekre azonban ez nem vonatkozik.

5.8. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a gballagi.com áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

5.9. A gballagi.com szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a gballagi.com nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

5.10. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a gballagi.com szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 1. ADATVÉDELEM

A Vásárlók adatait kizárólag saját szerződéseink, számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A Vásárlói adatok szükséges része a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégnek (Posta, futárszolgálat). Szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).